L’editorial Text-La Galera ha començat a presentar els materials del seu nou projecte per a l’ESO, anomenat Atòmium, amb el qual renova la seva proposta de llibres en paper i continguts digitals. Aquests nous recursos neixen coincidint amb l’arribada de la reforma educativa de la Lomce als cursos 1r i3r d’ESO, i per tant en un moment en què els centres educatius han de revisar i, en molts casos, canviar els materials que fan servir.


El projecte Atòmium té un plantejament modern i materials en diversos suports. Vol donar resposta als canvis metodològics que impulsa el Departament d’Ensenyament amb la publicació de nous currículums i de les guies d’orientacions de les competències bàsiques de diferents àmbits (lingüístic, matemàtic, digital…).

A l’abril el projecte es començarà a promocionar en escoles i instituts. Inicialment es publiquen els materials corresponents als cursos 1r i 3r de Llengua catalana, Llengua castellana, Ciències socials, Matemàtiques, Tecnologia, Biologia i geologia, Física i química, Educació visual i plàstica i la nova matèria de Cultura i valors ètics. A més, s’ha decidit avançar els llibres de 2n i 4t cursos de Matemàtiques i el 2n curs de Biologia i geologia.

Per a cada matèria i curs, el projecte Atòmium consta del llibre en paper, d’un quadern digital interactiu per a l’alumne i d’una guia didàctica per al professor o professora, també en doble format, paper i digital. A més, els docents poden recórrer a materials digitals i de suport a l’àrea d’educadors, una zona restringida de la web de Text-La Galera, reservada només per als professors usuaris dels materials.

Visita la web de Text-La Galera

×