Sol·licita informació sobre Autobiografia de Catalunya

L’obra Autobiografia de Catalunya, publicada per Enciclopèdia Catalana, presenta de manera destacada el primer document on s’esmenta el nom de Catalunya. En aquest vídeo, l’historiador i director de l’obra, Daniel Venteo, explica la rellevància d’aquest document.

“De principi del segle XII conservem un document fonamental: el primer esment documental al nom Catalunya, Catalonia. Es troba a la Biblioteca Universitària de Pisa, i el seu títol ens parla sobre aquestes gestes que els pisans van fer per conquerir part de la Mediterrània. És en aquest document on per primera vegada s’esmenta el Dux Catalanensis, que no és altre que Ramon Berenguer III. Però no només això: també parlem dels Catalanicus heros, els herois catalans, dels Catalanicus hostes i de Barcelona com a capital d’aquesta nació incipient que és Catalunya. Té molt d’interès, sens dubte, poder contemplar diverses pàgines d’aquest document: en coneixíem l’existència bibliogràfica –se n’han fet transcripcions al llarg dels segles XIX i XX–, però mai fins ara l’havíem pogut veure en el seu aspecte original. El llibre  Autobiografia de Catalunya el presenta de manera destacada.”

×