“Miró i els poetes catalans”. Context i contingut


Joan Miró: Aventura espiritual i cultural


Miró i la força del sentit republicà i de la ciutadanial


Joan Miró: època i llenguatge


Miró, els poetes i la història del segle XX


Els paisatges de Joan Miró


Miró i els seus amics


Miró i el catalanisme


Joan Miró i les revolucions de la poesia moderna


La transcendència de l’obra de Miró


Joan Miró i els llibres


L’aportació de Joan Miró a la pintura


La història de la Fundació Miró de Barcelona


Miró i els poetes. Repàs final

×