Lola Badia, catedràtica de Filologia catalana i directora de l’etapa medieval de la Història de la literatura catalana d’Enciclopèdia Catalana, ens parla breument del propòsit dels tres volums d’aquesta obra dedicats a l’edat mitjana. A continuació podeu llegir les seves explicacions.

“A l’edat mitjana no existia la literatura tal com la concebem avui dia, i no és adequat exigir als autors que satisfacin les nostres expectatives de lector del segle XXI. Però en els tres volums de la Història de la literatura catalana hem intentat explicar de la manera més clara i amena possible quins són els valors literaris d’autors de la talla de Ramon Lull; Jaume I; Bernat Desclot; Ramon Muntaner; Francesc Eiximenis; Bernat Metge; Ausiàs March; l’autor del Tirant, Joanot Martorell; l’autor de l’Espill, Jaume Roig, o l’anònim del Curial e Güelfa.”

×