Educació secundària. Aprendre a aprendre

bodego

Presentació

Volum 1: Bloc informatiu

Dividit en quatre blocs temàtics:

 1. Salut i condicions ambientals
 2. Capacitats bàsiques
 3. Tècniques d’aprenentatge i d’estudi
 4. Estratègies per a fer bé els exàmens

Volum 2: Fitxes de treball

 • Conté les propostes d’exercitació i pràctica de tot allò que recull el primer volum
 • S’inicia amb un qüestionari sobre els hàbits d’estudi
 • Es tracta d’un instrument de reflexió sobre el procés d’aprenentatge

Volum 3: Consultori bàsic

 • És un compendi dels continguts acadèmics o disciplinaris essencials, de cinc matèries troncals d’estudi.
 • És una eina de consulta i de suport per a l’estudiant, que ha de contribuir a reforçar els esquemes personals de coneixement mitjançant l’ús puntual i periòdic d’acord amb les pròpies necessitats.
 • Té el valor d’un annex que complementa i arrodoneix l’objectiu final d’aquesta obra: aprendre a aprendre.

Fitxa tècnica

Director:
Xavier Blanch

3 volums: 1 llibre i 2 carpetes amb fitxes

Bloc informatiu

 • Llibre enquadernat en cartoné
 • 24 cm x 29 cm
 • 192 pàgines

Fitxes de treball

 • Carpeta amb anelles
 • 24 cm x 29 cm
 • 216 fitxes
 • 40 pàgines de solucionari

Consultori bàsic

 • Carpeta amb anelles
 • 24 cm x 29 cm
 • 96 fitxes
 • 3 DVD-ROM
 • Consultable a internet

×