Educació secundària. 3e

img_3e

Presentació

Es tracta d’una enciclopèdia temàtica i alfabètica alhora, en tres formats -paper, DVD-ROM i web-, adreçada als estudiants d’educació secundària.

És una obra de consulta pensada per a ajudar-los a estudiar: hi ha ampliats els continguts del currículum d’ESO, i té mèdies com vídeos, animacions, etc., així com adreces web.

Sumari

Els deu volums s’estructuren en una part temàtica, composta d’articles de doble pàgina, i una part alfabètica, d’articles curts, interconnectats per remissions creuades.

EL DVD-ROM i la web comparteixen l’enciclopèdia electrònica, que afegeix continguts multimèdia i possibilitats d’interacció a la informació dels llibres.

Conté l’índex general de l’obra complementat per un accés temàtic, i altres funcions específiques, com un atles, una cronologia multimèdia, un accés al cos humà i un altre per curs i assignatura.

La mediateca agrupa tots els elements multimèdia. El DVD-ROM s’instal·la a l’ordinador de l’usuari i inclou eines de gestió de la informació i de personalització, com un bloc de notes, la possibilitat d’incorporació d’informació a l’enciclopèdia o d’actualització dels continguts.

La web és un lloc virtual de trobada de la comunitat d’usuaris on s’interactua amb els continguts a través d’activitats lúdiques i de prestacions de suport a l’activitat acadèmica.

Conté un apartat adreçat als pares, que consisteix en un servei que posa a la seva disposició informacions i materials seleccionats com a suport a la tasca educativa.

Es completa amb un servei de consultes a l’expert. La web té una part pública i una altra de restringida.

Fitxa tècnica

  • Deu volums, un DVD-ROM i una pàgina web
  • Dimensions d’un volum: 24,5 cm x 19,6 cm
  • 3.000 pàgines (300 pàgines per volum)
  • 8.860 il·lustracions (886 il·lustracions per volum)
  • 24.000 entrades alfabètiques
  • 1.000 entrades temàtiques

Uneix-te a la llista

*Camp obligatori

 

×