El Grup Enciclopèdia Catalana comercialitza drets de traducció de les seves obres en altres llengües. Amb aquest objectiu, assisteix a dues de les principals fires internacionals del llibre: la de Frankfurt i la de Bolonya. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de Foreign Rights de La Galera o escriure a ibethencourt@grec.cat

×