Lamentem la mort de Josep Torras i Rodergas (Balsareny, 15 de febrer de 1942 – l’Esquirol, 8 d’octubre de 2020). Erudit, d’uns coneixements amplíssims i d’un gran sentit de la llengua, ha estat una de les persones clau de la història d’Enciclopèdia. Hi va treballar des del començament dels anys 70 fins al 2007. Va ser un dels redactors de la primera edició de la Gran enciclopèdia catalana (sobretot d’articles de religió) i de la primera edició del Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia (1982), també cap de redacció de la primera edició del Diccionari castellà-català(1985) i del Diccionari català-castellà (1987), responsable de toponímia de l’Atlas universal català (1983), responsable de correcció de la 2a edició de la Gran enciclopèdia catalana (1985-89), redactor de diversos projectes lexicogràfics, assessor lingüístic dels diversos segells del grup i assessor en l’edició de les obres completes de Verdaguer (2004).

Va estudiar al seminari de Vic, va ampliar la seva formació al monestir de Montserrat i posteriorment es va llicenciar en teologia al pontifici Ateneu Benedictí de Sant Anselm de Roma. Va fer una llarga estada al pontifici Institut Ecumènic d’Estudis Superiors de Teologia de Deir et-Tantur, a Jerusalem (on practicà l’hebreu i l’àrab). Va estudiar filosofia antiga, medieval i moderna, grec neotestamentari i llatí. Va ser professor de teologia moral i de patrística. Va traduir les Conferències de Joan Cassià [les Col·lacions] (2002) i Teologia mística de l’Església d’Orient, de Vladimir Lossky. Per a l’editorial Fragmenta va ser responsable de la correcció de llibres de les col·leccions “Opera Omnia Raimon Panikkar” i “Sagrats i Clàssics”.

Ens ha estat un mestre inoblidable, discret i generós. El trobarem a faltar.

×