img_gotic2

L’art gòtic a Catalunya

Presentació

Aquesta és la primera gran obra que dona una visió àmplia, ben documentada i il·lustrada, no solament de l’arquitectura, la pintura i l’escultura, tant religiosa com civil, de l’època, sinó també de la resta de realitzacions (orfebreria, mobiliari, teixits, ceràmica, etc.) que acompanyen les obres artístiques.

L’art gòtic, nascut al centre d’Europa, es va estendre arreu i cada país hi va aportar mestres i solucions pròpies. Les de Catalunya, conegudes i valorades pels especialistes del tema, són presentades i destacades amb amplitud i rigor pels més destacats autors i estudiosos del país en aquesta obra.

Direcció científica:
Antoni Pladevall i Font

Contingut

L’art gòtic acompanya Catalunya en la seva plenitud i expansió.

Es podria dir que l’art romànic va ser l’art de la formació de Catalunya, quan s’anaven definint els territoris de la Catalunya Vella sota la protecció dels reis francs.

En canvi, en el moment en què els comtats catalans s’han consolidat i han format el Principat de Catalunya i el Regne d’Aragó, l’estil gòtic amb el suport directe de la reialesa catalana és ja predominant.

Les construccions gòtiques i les pintures que s’hi acullen acompanyen les conquestes dels reis d’Aragó, que, impulsats cap al sud per la invasió francesa d’Occitània, a més de conquerir recolonitzen el territori i ordenen la construcció de monestirs, fortificacions i obra civil.

Fitxa tècnica
 • 10 volums
  1. Síntesi general
  2. Arquitectura I
  3. Arquitectura II
  4. Arquitectura III
  5. Pintura I
  6. Pintura II
  7. Pintura III
  8. Escultura I
  9. Escultura II
  10. Arts de l’objecte
 • 23 cm x 29 cm
 • Més de 3.000 pàgines (320-336 pàgines per volum]
 • 2.500 fotografies
 • 300 plànols i dibuixos
 • 160 mapes, esquemes, croquis i quadres

×