Història natural dels Països Catalans

(OBRA ESGOTADA)

Presentació

Es tracta d’una gran enciclopèdia d’història natural, referida especialment als Països Catalans,  un manual complet de botànica, zoologia i geologia aplicat al nostre entorn proper. Està feta per bons especialistes i dirigida al públic interessat en medi natural.
Direcció: Ramon Folch i Guillèn

Sumari

Cada volum ha estat dirigit per un expert responsable que ha coordinat un equip d’autors especialitzats. Dos índexs, un de terminològic i un de temàtic, faciliten trobar qualsevol informació específica en l’obra.  Els milers d’il·lustracions, fotografies, dibuixos, esquemes i mapes complementen la descripció d’animals, vegetals, minerals i sistemes naturals. Les fotografies, fetes especialment per a l’obra, donen prioritat al valor informatiu, sense deixar de banda l’estètic. S’hi han incorporat fotografies d’arxiu dels autors i dels millors naturalistes del nostre país, resultat d’anys d’investigació i treball pacient.

Fitxa tècnica

15 volums
8.000 pàgines
11.000 il·lustracions, fotografies, dibuixos, esquemes i mapes

×