Llibre dels quatre senyals

(OBRA ESGOTADA)

img_4senyals

Presentació

El Llibre dels quatre senyals compila les normes jurídiques que la Generalitat va anar aplegant des de la primeria del segle XIV fins que va ser aniquilada per les armes el 1714.

Sumari

El Llibre dels quatre senyals compila les normes jurídiques que la Generalitat va anar aplegant des de la primeria del segle XIV fins que va ser aniquilada per les armes el 1714.

És una de les creacions del dret històric català i reflecteix la força de la principal institució catalana davant la monarquia.

Aquesta és l’edició facsímil de l’obra que aquesta institució va fer publicar per primer cop el 1634.

Peça de gran valor simbòlic, també és una aportació bibliogràfica de primer ordre per a l’estudiós i per a l’interessat en la història de Catalunya.

L’estudi introductori del Dr. Tomàs de Montagut, catedràtic d’Història del dret a la Universitat Pompeu Fabra, ens en va descobrint tots els valors.

Fitxa tècnica

  • Enquadernació en símil pell, or als tres costats i llom amb nervis
  • 100 pàgines a càrrec del Dr. Tomàs de Montagut
  • El conjunt es presenta en un estoig de cartó folrat amb símil pell, tancat per tres costats
  • Tiratge limitat i numerat a 1.000 exemplars

×