Superè.cat

Presentació

 • Una forma amena i divertida d’aprendre
 • Una companya d’estudis per als més joves
 • La millor ajuda quan els teus fills han d’estudiar pel seu compte
 • Una eina que potencia l’hàbit de lectura i l’estudi
 • Un suport multimèdia que combina el llibre amb les noves tecnologies

Sumari

La SuperÈ té en compte els nivells d’aprenentatge i els continguts previstos en el currículum escolar d’educació primària, entenent que cada franja d’edat en fa un ús diferent. Contingut de L’entorn natural: tot allò que ens envolta, de la galàxia més remota a l’animal o la planta més minúsculs, en el gran miracle de la vida. L’entorn humà: les transformacions de l’ésser humà sobre el medi, en el seu itinerari social, històric i cultural. L’entorn tecnològic: les aportacions i descobertes que expliquen les lleis de l’Univers i posen al nostre servei forces i productes. Llengua: els continguts i els exercicis necessaris per a assolir la competència lingüística bàsica amb les regles gramaticals del català i el castellà. Matemàtiques: els continguts i els exercicis necessaris per a assolir la competència matemàtica bàsica. Anglès multimèdia: la llengua de referència actual en ciència, economia, tecnologia i mitjans de comunicació. Hi trobareu tres DVD-ROM corresponents als entorn natural, humà i tecnològic, amb una aventura gràfica animada en què s’hi intercalen proves de coneixement o d’habilitat. Els DVD-ROM interactivitats Matemàtiques i Llengua presenten els continguts teòrics i tenen activitats pràctiques en tres nivells de dificultat diferents. Els DVD-ROM Anglès multimèdia proporcionen el suport interactiu a la pronúncia de les paraules del diccionari i dels modes de conversa i construccions incorporats en forma de jocs a l’aventura a The Ttrue Story of Lonelycastle.

Fitxa tècnica

 • 19 volums Medi natural, medi social i tecnologia
 • 1 volum Guia de consulta
 • 3 volums Diccionari d’anglès
 • 1 volum Gramàtica anglesa
 • 2 volums Matemàtiques

7 DVD-ROM amb:

 • 364 animacions
 • 183 jocs
 • Un diccionari d’anglès

×