Ecosistemes-dels-Paisos-Catalans

Ecosistemes dels Països Catalans

Presentació

L’atles Ecosistemes dels Països Catalans és un compendi dels paisatges de l’àmbit geogràfic dels Països Catalans, tractats des del punt de vista ecològic. Conté informació cartogràfica i abundant informació gràfica: més de 1.500 il·lustracions.

Direcció del volum:  Dr. David Bueno
Assessorament medi terrestre: Ramon M. Masalles
Assessorament medi marí: Enric Ballesteros
Assessorament aigües continentals: Eugènia Martí

Els textos han estat encarregats a un centenars d’autors i són fruit de la tasca de recerca de professors de la universitat i investigadors pertanyents a 22 centres acadèmics professionals.

Sumari

La primera part de l’atles parla dels tres elements que permeten entendre per què els ecosistemes actuals tenen unes característiques determinades i descriu com han canviat al llarg del temps.

El cos principal del volum explica el funcionament dels principals ecosistemes dels Països Catalans en un centenar d’articles agrupats segons el medi principal on es desenvolupen: marí, terrestre o aigües continentals. Els articles s’estructuren majoritàriament al voltant d’una imatge panoràmica que il·lustra l’aspecte de l’ecosistema descrit en el text. Acompanyen els articles unes làmines d’organismes propis o característics de cada tipus d’ecosistema, realitzades per una vintena d’il·lustradors científics.

Fitxa tècnica

  • Format: 37 cm x 28,8 cm
  • 320 pàgines
  • 100 articles
  • 867 fotografies
  • 54 mapes
  • 27 làmines
  • Bibliografia
  • Glossari
  • Índexs

×