img_atles

Atles del catalanisme

Presentació

El catalanisme pressuposa el reconeixement d’una identitat diferencial i l’estructuració d’un moviment que posa la defensa d’aquesta identitat al centre de les seves preocupacions.

També constitueix un dels eixos vertebradors de la realitat catalana contemporània. Aquesta força és la que li va permetre resistir durant el franquisme, de manera que, quan aquest va desaparèixer, el catalanisme s’havia convertit un altre cop en peça clau de la vida catalana.

El present atles pretén reflectir aquesta permanència en el temps i la complexitat creixent del nacionalisme català.

Obra dirigida per:
Jordi Casassas Ymbert, catedràtic de la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona.

Sumari

El present atles pretén reflectir aquesta permanència en el temps i la complexitat creixent del nacionalisme català.

Efectivament, a Catalunya el nacionalisme s’ha expressat des de l’inici a través dels posicionaments ideològics i de les estratègies més variades: això li ha donat una gran riquesa i alguns pensen que una notòria debilitat. En aquest atles hem distribuït la trajectòria en cinc grans parts:

 1. La primera, dedicada als orígens, sempre essencials en la comprensió i la vivència de qualsevol nacionalisme.
 2. La segona, centrada en el segle XIX, quan es consolida en tota la seva complexitat el catalanisme cultural.
 3. La tercera, dedicada a la primera meitat del segle XX i la gran florida del catalanisme polític.
 4. La quarta, centrada en la llarga resistència enfront de la barbàrie franquista i l’esforç de supervivència esmentada.
 5. La cinquena, focalitzada en l’anàlisi de l’evolució del catalanisme des de la recuperació democràtica fins als nostres dies.

Finalitzem el nostre recorregut cartogràfic en les consultes per la independència celebrades entre el 2009 i el 2011. En aquestes consultes s’hi condensaven sentiment col·lectiu i acció, catalanisme polític i esforç d’aquest món institucional que ara denominem societat civil. No es tracta d’un procés clos definitivament tot i que s’ha tancat la fase de les consultes. Amb aquesta iniciativa nacional tan recent volem posar en contacte tota l’experiència recollida pel catalanisme al llarg de la seva història i les seves expectatives de futur: una dialèctica que ha caracteritzat la gran capacitat d’adaptació al seu present que ha caracteritzat la història d’aquest moviment nacional.

Fitxa tècnica

 • 1 volum relligat amb guàflex i amb sobrecoberta
 • 336 pàgines

Format: 

 • 37,90 cm x 28,80 cm
 • 150 pàgines dobles temàtiques
 • 220 mapes
 • 400 fotografies
 • 50 quadres i gràfics

×