En aquest vídeo Eduard Vallès, expert en l’obra de Picasso, explica el propòsit del volum Picasso, obra catalana publicat per Enciclopèdia Catalana sota la seva direcció. Tot seguit podeu llegir la seva presentació.

“La relació entre Picasso i Catalunya és una relació abastament estudiada dins de la historiografia catalana. Pel que fa a la seva obra, però, no ha estat estudiada en forma panoràmica d’una manera gaire intensa. Hi ha hagut autors, com per exemple Palau i Fabre, que han estudiat a fons l’obra catalana de Picasso, però el que intentem amb aquesta obra és que amb un sol volum es pugui reunir tota l’obra més important d’aquest pintor realitzada durant la seva estada a Catalunya.”

×