Eduard Vallès, expert en Picasso i autor de l’obra Picasso, obra catalana, d’Enciclopèdia Catalana, parla en aquest vídeo del pas de Pablo Picasso per l’Escola de Belles Arts de Barcelona. També podeu llegir les seves explicacions a la següent transcripció.

“Picasso va forjar-se com a artista a les escoles de belles arts de la Corunya, de Madrid i de Barcelona. A Barcelona va estudiar durant els cursos acadèmics 1895-96 i 1896-97 a l’Escola de Belles Arts, a l’edifici de la Llotja, a la vora del Pla de Palau. A ell mai li va agradar la formació acadèmica; contínuament va intentar apartar-se’n, però el seu pare va insistir que seguís el camí oficial, que era el camí de les grans exposicions, de les medalles, dels accèssits, etc. Va ser per aquest motiu que va revisar una sèrie de grans composicions i de màquines acadèmiques que li permetien concursar en aquestes exposicions de belles arts.

Dues obres emblemàtiques de la formació de Picasso són Ciència i caritat i La primera comunió. La seva formació no li plaïa en absolut, i molt aviat va intentar allunyar-se de tot aquest món acadèmic. A ell el que l’interessava en realitat era el món alternatiu, el món no convencional, el món d’Els Quatre Gats. No l’interessava seguir una carrera ortodoxa dins del món de l’art, i de fet va encertar-la.

És molt important subratllar que, en paral·lel a l’obra acadèmica de Picasso, apareix una obra absolutament antiacadèmica al marge de tot el que estava fent a les classes de Llotja que mostra un Picasso que d’alguna manera es manté subjacent i que és l’artista que sortirà al cap dels anys. Aquest contrast tan extraordinari amb un artista de només tretze, catorze, quinze anys, fa que ens plantegem fins a quin punt Picasso, en el mateix moment en el qual estava fent les grans màquines acadèmiques pròpies de la seva edat, estava covant un artista nou que, en el seu fur intern, ja buscava contínuament transgredir totes les regles, com passaria molt poc temps després.”

×