Sol·licita informació sobre Joies del Noucentisme

Mercè Vidal, historiadora de l’art i directora de l’obra Joies del Noucentisme, publicada per Enciclopèdia Catalana, fa en aquest vídeo una breu introducció al Noucentisme. Podeu mirar el vídeo o llegir-ne la transcripció.

“El període del Noucentisme, i justament la seva denominació, té una certa significació, perquè Noucentisme vol dir nou-cents, vol dir segle XX, de manera semblant a com en el cas italià es pot parlar de Cinquecento o de Quattrocento.

Quina serà la característica del Noucentisme? Que vol, d’alguna manera, posar-se al segle XX i convertir sobretot la ciutat en una ciutat moderna, europea i cosmopolita.

Quin temps comprendria el Noucentisme? Comprendria des del 1906, quan Eugeni d’Ors en una de les seves glosses treu el terme Noucentisme, i s’estendria fins a pràcticament passada la Guerra Civil, amb uns períodes més àlgids i uns altres de no tant.

Va ser un intent de fer canviar la societat per convertir-la en una societat europea, dinàmica i, sobretot, amb una base de fons és el tema del catalanisme. És el moment en el qual Catalunya recupera –sobretot en el moment de la Mancomunitat de Catalunya– una certa autonomia, i el moviment polític que ho començarà a aglutinar serà el 1905 Solidaritat Catalana.

Hi ha una coincidència, per tant, entre la glossa d’Eugeni d’Ors, el partit polític de Solidaritat Catalana, i que Enric Prat de la Riba, que presidirà la Mancomunitat de Catalunya, també publica un llibre que es diu La nacionalitat catalana. Aquests elements intenten extreure i trobar una idiosincràsia pròpia del país.”

×