Què van aportar Francesc Eiximenis i sant Vicent Ferrer a la literatura catalana medieval? Ho explica en aquest vídeo Lola Badia, catedràtica de Filologia catalana i directora de l’etapa medieval de la Història de la literatura catalana, d’Enciclopèdia Catalana. Podeu llegir la transcripció de la seva explicació en el següent text.

“La literatura catalana medieval recull escrits de clergues, homes d’Església, sobretot frares, però també clergues seculars. Preocupats per la instrucció religiosa i cultural dels laics, aquest personal va produir molts textos que no tenien com a finalitat fer literatura.

Per exemple, Francesc Eiximenis, que és el més notable de tots i va escriure muntanyes de paper, va escriure monografies sobre els àngels, les dones, una vida de Crist i una enciclopèdia enorme, que es diu Lo crestià, on es parla de tots els temes possibles i imaginables.

En l’exposició dels materials utilitzaven anècdotes i historietes amb un estil amè i viu, per fer atractiva la seva obra. Per això hi ha molts aspectes d’aquesta contribució dels frares que tenen ingredients literaris, que trobem també en els sermons de sant Vicent Ferrer, que no volia fer literatura, òbviament, però que ens ha regalat un munt d’anècdotes i d’històries de formes expressives molt notables.”

×