En aquest vídeo, que transcrivim a sota, el crític literari Àlex Broch explica alguns elements que permeten entendre l’obra poètica de Martí i Pol.

“Aquest element d’introduir el món del treball obrer en un espai agrícola és una novetat que Martí i Pol aporta. Per què? Perquè la classe i l’espai marquen. Ell va treballar a la fàbrica, la coneguda amb el nom de La Blava. És un obrer tèxtil en un espai agrícola, pagès i obrer, i això significa que construeix. Miquel Martí i Pol és testimoni i deixa testimoni d’una realitat que en altres poetes no existeix. En els valors i les raons del perquè de la seva obra, podem dir que hi ha aquesta especificitat que no es dona en altres llocs: introduir el concepte de classe obrera en un espai que és agrícola.

Això es produeix als anys seixanta i correspon a la segona etapa de la seva vida, l’etapa de compromís polític. En la poesia catalana hi ha poetes que aporten la reflexió genèrica de tothom i hi ha poetes que poden introduir elements d’especificitats pròpies. Ell fusiona uns elements que són propis de la persona, aquest balanç de vida final en el qual ell analitza la seva vida. Tothom pot fer memòria del seu passat, però en canvi el seu treball és inèdit en poesia, que és el fet de construir l’obrer en un espai rural. En un d’aquests poemes fins i tot hi ha un parenostre, una paràfrasi del parenostre, una metàfora, que no és un parenostre en si, sinó que és tergiversat, i s’hi parla del director de la fàbrica, de tota una sèrie d’elements: «Deslliura’ns, Senyor, deslliura’ns del capital que ens està extorsionant…». Ell introdueix uns elements en un espai on no és normal que es produeixin. Seria una especificitat de la seva obra.”

Sol·licita informació sobre Salveu-me la mirada. Una antologia poètica de Miquel Martí i Pol

×