Sol·licita informació sobre Joies del Noucentisme

Mercè Vidal, historiadora de l’art i directora de l’obra Joies del Noucentisme, d’Enciclopèdia Catalana, explica el concepte de bellesa pública en relació amb el Noucentisme. 

“A les revistes de l’època es difon molt la idea de bellesa pública. Què vol dir bellesa pública? Amb bellesa pública s’intenta, sobretot, produir un tipus d’art que sigui democràtic i que arribi a una àmplia capa de la societat a partir de les manifestacions artístiques. A través d’aquest art democràtic es vol aconseguir que les persones tinguin una formació estètica, una educació cívica. Això també formaria part del caràcter europeu i modern de viure en una comunitat urbana.”

×