Santi Barjau, doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, presenta l’obra Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015, publicada per Enciclopèdia Catalana, i de la qual és el director.

El llibre Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015, que forma part de la col·lecció Cartells catalans editada per Enciclopèdia Catalana, és un recull d’alguns dels millors exemplars de cartells fets a Catalunya en aquest àmbit específic del món de l’espectacle.

Està estructurat en cinc blocs: comença amb els orígens del cartell al Modernisme i els anys deu i vint. Un segon apartat va de mitjans dels anys vint fins al final de la Guerra Civil, que és una etapa de gran esplendor en el món del teatre i els cartells que reflecteixen companyies, actors i actrius, estrenes, diferents tipus de gèneres d’espectacle: vodevil, teatre de text, etc.

El tercer és un apartat sobre el cartell de la postguerra, des de l’any trenta-nou fins a mitjans dels seixanta. És una etapa potser no tan brillant, en la qual el teatre era la vàlvula d’escapament que tenia la societat, quan encara no existien altres mitjans.

El quart apartat va del final de la dictadura fins al 1989 -quan es revifa el teatre en català, es fan noves companyies. Un cop es recupera l’autogovern i els ajuntaments democràtics es fan noves instal·lacions, es recuperen teatres i hi ha un gran creixement de l’activitat teatral.

I finalment, l’últim apartat, des dels Jocs Olímpics de 1992 fins a l’actualitat, marca, des del punt de vista visual, una altra tendència: no és tant el cartell dibuixat com era a l’inici, sinó sobretot fotogràfic i amb un concepte de disseny més actual.

L’evolució del cartell català de teatre i espectacles durant 125 anys reflecteix la mateixa evolució de la societat des del moment de l’aparició de la societat contemporània passant per les etapes difícils d’inici del segle vint, la Guerra Civil, que també té algun representant en alguns cartells, i passant per l’etapa més grisa del franquisme, fins a l’actualitat.

Sol·licita informació sobre Cartells catalans. Òpera, teatre i espectacles 1890-2015

×