On situem els inicis de la nació catalana? Ho explica en aquest vídeo el catedràtic d’Història medieval de la UPF Josep M. Salrach, director de Naixement de la nació catalana, obra publicada per Enciclopèdia Catalana.

“Catalunya neix en el context d’allunyament del món antic i orígens del món medieval. En el món antic imperaven les grans construccions polítiques, l’imperi Romà, per dir-ho així. La crisi de l’imperi Romà va determinar que apareguessin entitats més petites i en el marc d’aquestes entitats van apareixent els pobles europeus. Catalunya era un poble europeu, d’això no n’hi ha cap dubte. El que passa és que perquè aquest poble tingués una personalitat pròpia van caldre més coses.

Catalunya, la terra catalana, va passar a formar part de l’imperi Carolingi al segle IX -finals del VIII principis del IX-, i això ja va ser un fet diferenciador respecte dels altres pobles peninsulars, els que també van anar sorgint en aquesta època. Va ser l’únic poble peninsular que va tenir una història marcadament europea als segles IX i X: formava part del gran món del renaixement carolingi, de la cultura carolíngia, de la vinculació eclesiàstica molt directa amb Roma a través del món carolingi, etc. Això va ser un primer fet identificador i diferenciador.

L’altre fet diferenciador claríssim és que durant aquesta època en aquest país català es va anar diferenciant la llengua llatina que parlava la seva gent de la llengua llatina dels seus veïns. I així va aparèixer el català.”

Sol·licita informació sobre Naixement de la nació catalana

 

 

×