Joan Busquets, arquitecte, urbanista i catedràtic de l’ETSAB i de la Graduate School of Design de Harvard, parla en aquest vídeo del sector de la plaça Imperial Tàrraco, un dels 10 exemples que ha triat i que recull l’obra Joies de l’arquitectura catalana contemporània.

“En el llibre hem introduït una figura nova que és parlar d’un sector d’una ciutat. Ens sembla que l’apreciació de l’arquitectura contemporània a Catalunya ve donada per la força de les peces de l’arquitectura, sobretot, quan són capaces de fer un conjunt, de produir un tros de ciutat. Un dels casos és el sector Imperial Tàrraco, a Tarragona, on es produeix la sortida de la ciutat històrica cap a l’enllaç de la carretera de Barcelona a València. És com la nova entrada a la ciutat, que es produeix amb una rotonda de trànsit normal, on una sèrie d’arquitectes són capaços de fer d’aquest nus viari vulgar i normal un referent urbà.

La contribució d’Alejandro de la Sota amb l’edifici del Govern Civil va ser fonamental. Prové d’un concurs i ell guanya amb unes formes totalment pures, abstractes, gairebé com un exercici de pintura. Crec que va ser un projecte molt important perquè va trencar amb les idees anteriors que hi havia, amb què el Coderch d’alguna manera ja treballava, però aquesta altra va ser una posició molt radical. L’edifici va ser restaurat l’any vuitanta-cinc per el Pepe Llinars, i avui dia és un edifici absolutament emblemàtic, que crea una fita en un punt urbà important i esdevé un sector de clar interès a visitar a Tarragona.”

Sol·licita informació sobre Joies de l’arquitectura catalana contemporània

×