Rosa Alcoy, catedràtica d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona i autora de l’obra Pintura catalana. El gòtic, explica en aquest vídeo el significat de les pintures murals gòtiques de la conquesta de Mallorca.

“Les pintures murals de la conquesta de Mallorca –anomenades també del mestre de la conquesta de Mallorca–, són obres molt significativa de la pintura del segle XIII a la ciutat de Barcelona. Són obres amb un context històric que seria llarg d’explicar, però si parlem bàsicament de la pintura el que és més interessant és la seva dimensió civil: no són pintures de caràcter religiós.

D’altra banda, són unes pintures amb un estil que entenem dins del primer gòtic lineal, però a la vegada tenen una dimensió estilística original, és a dir, són molt difícils de classificar –potser la temàtica civil ajuda que això sigui així–. A més a més, són el precedent d’una situació històrica que ens permet parlar de l’expansió territorial a Catalunya, dels canvis que es produeixen ja a partir de mitjan segle XII; en definitiva, estableixen un seguit d’elements que contemplen el conjunt, en aquest cas amb la conquesta de l’illa i les gestes de Jaume I el Conqueridor. Això també tindrà una gran repercussió en el que serà la segona meitat del XIII i més enllà del mateix moment de govern d’aquest monarca.”

Sol·licita informació sobre Pintura catalana. El gòtic

×