La catedràtica d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona i autora de Pintura catalana. El gòtic, publicat per Enciclopèdia Catalana, Rosa Alcoy, parla en aquest vídeo del retaule del Sant Esperit de Manresa i del seu autor, Pere Serra.

“Dins de la segona meitat del segle XIV tenim Ramon Destorrents, però també tenim el taller dels germans Serra. És un obrador familiar on comencen a aparèixer diferents noms de pintors. Tenim un primer mestre, que seria Francesc Serra, el fundador i el més gran dels germans, que va morir molt aviat, segurament en un episodi de pesta –no ho sabem segur però és molt probable–, cap a l’any seixanta-dos, si no recordo malament.

A partir d’aquí comencen a aparèixer germans treballant en l’obrador; sabem per exemple, de Pere Serra, un dels grans noms d’aquesta saga, que es formarà amb Destorrents. Frederic Pau Verrier va trobar el document i va definir aquest nexe entre el taller del rei, i aquests obradors que van treballar sobretot per tot el món religiós del moment com ara parròquies, catedrals, passant també pels franciscans. Pere Serra i el seu germà Jaume Serra van ser dues personalitats que coneixem sobretot a partir d’obres tardanes dins de la seva trajectòria.

Una de les peces fonamentals en aquesta trajectòria de Pere Serra és el retaule del Sant Esperit de Manresa, que podem esmentar per la seva envergadura i iconografia. És un retaule amb temes de l’Antic Testament i al·lusions a la creació, però també té els cicles mariològics i cristològics habituals, amb els goigs de la Mare de Déu, i una predel·la amb alguns elements de caràcter geogràfic i referències a les vides dels sants. En qualsevol cas, és una obra de factura esplèndida de la qual destacaria, a banda de tots aquests ingredients temàtics, els muntants, que inclouen un repertori de sants extensíssim amb figuretes de cadascun dels sants que tenen molta gràcia i que es poden valorar a banda de molts altres aspectes.”

Sol·licita informació sobre Pintura catalana. El gòtic

×