Rosa Alcoy, catedràtica d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona i autora de Pintura catalana. El gòtic, publicat per Enciclopèdia Catalana, parla en aquest vídeo del gòtic internacional i de l’escola de València, on sobresurt de manera especial l’artista d’origen italià Gherardo Starnina.

“Si parlem del primer gòtic internacional, és evident que l’escola de Barcelona té molta importància, com també en tenen altres escoles de Catalunya. Però l’escola de València sobresurt d’una manera molt especial i potent. A València tenim una concentració d’artistes realment espectacular. No són artistes només de l’escola valenciana, o fins i tot de la catalana, com Pere Nicolau, que va arribar, sembla ser, des d’Igualada cap a València i va ser també una columna d’aquesta escola, sinó que són també altres artistes, que arriben a València d’altres llocs, com per exemple Florència i Itàlia en general.

Entre aquests artistes ens trobem amb una personalitat que és la de Gherardo Starnina, que ha estat molt estudiada, tant des del nostre context com des del context italià. És una personalitat que aporta un llenguatge fresc, italià, dins d’aquesta cultura del gòtic internacional, i que s’ha apropat sobretot a un retaule que es conserva a València –per això el destaquem–, que és el retaule anomenat de Bonifaci Ferrer. Aquest personatge el va encarregar a finals, segurament, del segle XIV. És una figura bastant complexa, que ara no tenim temps d’explicar però que en definitiva ens mostra el seu afany i interès per qüestions teològiques bastant complexes.

És un retaule bastant atípic pel que fa a configuració i estructura, però també pels seus continguts religiosos, amb temes que prenen una importància que no tenien en altres retaules. Per exemple, el Calvari, que centra el conjunt i que envolta les imatges dels sagraments. La relació entre Crist i els sagraments, Crist i l’església, la mort de Crist i tot el que serà la cultura, la gestió que fa l’església, sigui per via eucarística o per altres camins, de l’espiritualitat de l’home… Tot això queda reflectit en aquest conjunt excepcional, per qualitat estilística i també per la seva temàtica.”

Sol·licita informació sobre Pintura catalana. El gòtic

×