Com es vivia durant el primer terç del segle XX? Manel Risques, historiador i autor de Catalunya, 1900-1980. Història en fotografies, presenta en aquest vídeo imatges de la vida quotidiana de les persones durant els primers anys del segle: bateig, matrimoni, famílies…

“La primera part del llibre fa referència al primer terç del segle XX i comença amb un plantejament que posa el focus en la vida de les persones. A principis del segle XX la vida de la gent tenia uns components rituals molt importants que abraçaven des del naixement, amb el bateig, fins als joves amb el matrimoni, els adults amb la feina i les persones grans, que tenien un pes molt dominant en els col·lectius familiars. Llavors, a través de les imatges, intentem fer una aproximació molt sociològica de com es vivia, de com eren aquestes persones, de què significaven aquests rituals que integraven la seva vida quotidiana.”

Sol·licita informació sobre Catalunya, 1900-1980. Història en fotografies

×