Diccionari.cat és la primera versió en línia del Gran Diccionari de la llengua catalana, el més extens i complet de la llengua catalana. Conté més de 88.500 entrades, gairebé 22.000 subentrades (locucions, frases fetes, refranys, etc.) i més de172.000 definicions. La seva versió més actualitzada es pot consultar a https://www.enciclopedia.cat/gran-diccionari-de-la-llengua-catalana.

A part de tota la informació morfològica, semàntica i d’ús, diccionari.cat inclou:

  • La història dels mots (etimologia)
  • La partició sil·làbica de les paraules amb dificultats
  • Homòfons
  • Prefixos i sufixos
  • Abreviacions
  • Neologismes i un ampli repertori de terminologia
  • Els estrangerismes més freqüents
  • Una gran quantitat d’exemples d’ús
  • Models de conjugació verbal
  • Plurals irregulars

×