DICCIONARIS DE L’ENCICLOPÈDIA

Col·lecció:
Diccionaris en CD-ROM

Pàgines: 0

Mides: 0 x 0 cm.

Enquadernació: CD-ROM

ISBN: 9788441225862

Preu: 72.1 €

Any de publicació: 1997


COMPRAR

Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (CD-ROM)

Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans en versió multimèdia.

Aquesta versió en CD-ROM del Diccionari de la llengua catalana representa, avui dia, un complement indispensable del llibre per a tots els qui, familiaritzats amb la tecnologia actual, desitgin consultar les dades que el Diccionari conté per a pràcticament qualsevol tipus de finalitat.

Aquesta edició permet l'accés a la informació per les entrades dels articles, per frases (ofereix la possibilitat de buscar més d'una paraula alhora) i per truncament (permet de localitzar entrades utilitzant únicament un fragment de la paraula). Per tal de poder dotar aquesta edició d'un tractament hipertextual, totes les formes de les paraules que conté el Diccionari han estat lematitzades adequadament.

Per posar més a l'abast de les persones interessades tant les darreres normatives aprovades per l'Institut d'Estudis Catalans com alguns dels aspectes innovadors del Diccionari de la llengua catalana, han estat inclosos en aquest disc els documents aprovats per la Secció Filològica que afecten més directament les qüestions lèxiques, així com un text justificatiu del diccionari i unes llistes dels canvis respecte a allò que fins ara es considerava normatiu.

També podria interessar-te