Apunts d'art

Tresors arqueològics: talaiots de Mallorca

Saps completar aquestes 14 frases sense fer cap barbarisme?

Hi ha molts llocs a Mallorca que mereixen ser visitats, entre els quals, els jaciments on es troben talaiots són un dels millors exemples de construcció prehistòrica que es poden trobar al Mediterrani i, de fet, a tot el món.

talaiots de Mallorca

Què són els talaiots?

Tal com es descriu en diversos manuals, els talaiots constitueixen un tipus d’arquitectura prehistòrica que es pot trobar tant a l’illa de Mallorca com a la de Menorca (però no a Eivissa i Formentera). Són unes construccions de pedra fetes amb carreus ciclopis i units a ossos (sense argamassa de cap mena), i es caracteritzen per tenir un disseny concret que es repeteix en tots els casos.

CTA - CAT - Text - Avantguardes

Aquest disseny es basa en un passadís que serveix d’entrada, que té unes dimensions variades, però que, en la majoria dels casos, té diversos metres de longitud i dona pas a la cambra principal, que és el cos pròpiament dit dels talaiots tant de Mallorca com de Menorca. La cambra principal pot tenir una planta circular o quadrada, i es tracta d’una gran torre que, en alguns casos, arriba a fer fins a 17 metres d’alçària. Aquesta cambra estava rematada amb una sostrada de pedra, sostinguda per una columna central que, en la majoria dels casos, ha desaparegut.

Així doncs, es tracta de construccions amb forma de torre, caracteritzades per una única entrada en forma de passadís i que, en tots els casos, van ser construïdes durant l’edat del bronze i la del ferro.

Quin ús tenien els talaiots de Mallorca?

Hi ha diverses teories que defineixen la funció d’aquestes construccions. No obstant això, cal tenir en compte que, pel fet que estem parlant de cultures prehistòriques, no hi ha documents escrits de cap mena que ho expliquin, i les restes arqueològiques a les quals els científics han tingut accés, de moment, no permeten determinar de manera per a què servien.

Malgrat tot, gràcies a la informació trobada fins avui i per la mateixa arquitectura d’aquests edificis, es creu que devien complir funcions tant de caràcter defensiu com de magatzem o d’espai per a rituals cerimonials.

talaiots de Mallorca

Per què els talaiots de Mallorca són tan especials?

La importància dels talaiots de Mallorca es deu al fet que permeten definir la cultura talaiòtica, que és el nom amb el qual els arqueòlegs defineixen els pobles prehistòrics que van habitar les illes de Mallorca i Menorca durant aquest període i que compartien una cultura comuna.

A més, també cal tenir en compte que es tracta d’un tipus d’arquitectura autòctona de la zona. En altres llocs del Mediterrani s’han pogut trobar jaciments semblants, però, en cap cas, construccions que segueixin exactament el mateix patró constructiu.

Quins són els talaiots de Mallorca més importants?

Cal tenir en compte que l’abundància de talaiots és tal que gairebé es podria dir que es troben en la majoria de regions i municipis tant de Mallorca com de Menorca. No obstant això, n’hi ha alguns que són més importants que d’altres per la seva grandària o el seu estat de conservació.

En aquest sentit, entre els talaiots de Mallorca més destacats cal esmentar el poblat prehistòric de Capocorb Vell, un dels més grans i més estudiats de l’illa. Així mateix, també mereixen ser esmentats el talaiot de Son Coll Nou (prop del municipi d’Algaida) i el de Son Fred (a l’entrada del municipi de Sencelles).

CTA - CAT - Post - Avantguardes

Potser et pot interessar...

Deixa un comentari

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.

¿Quieres ver el contenido en castellano?