Apunts d'art

Tipus de capitells segons els ordres arquitectònics: dòric, jònic i corinti

Saps completar aquestes 14 frases sense fer cap barbarisme?

Els ordres arquitectònics dòric, jònic i corinti són els estils de columna que l’arquitectura grega clàssica utilitzava per construir els seus temples i edificis públics. Van aparèixer i es van desenvolupar inicialment a Grècia, tot i que, més endavant, l’imperi Romà va fer-se’ls seus (a més d’afegir-hi dos estils nous: l’ordre toscà i l’ordre compost). Unes de les parts més representatives dels edificis són les columnes, sobretot pels diferents tipus de capitells.

ENC - CAT - TEXT - Edificis Gaudí

Els tipus de capitells segons els ordres arquitectònics

Les columnes estan formades per la base, el fust i el capitell; els capitells són la part superior de les columnes, la que les uneix amb l’arquitrau i la coberta de l’edifici. Són una mica més amples que les columnes i es van engrandint, ja que tenen una forma troncocònica; d’aquesta manera, transmeten millor la força i el pes a les columnes.

Els capitells són diferents segons si pertanyen als diferents ordres arquitectònics: l’ordre dòric, jònic o corinti, i bàsicament es diferencien per la decoració. Al llarg de la història occidental han estat un gran centre d’atenció per a totes les cultures, que els han convertit en el gran factor identificatiu dels estils.

Ordre dòric

El primer dels ordres arquitectònics, el dòric, és el més auster. Les columnes tenen els capitells llisos i sense cap mena de decoració ni relleu, i parteixen del terra directament, sense base decorada.

ordres arquitectonics grecs

Ordre jònic

L’ordre jònic és lleugerament més decoratiu que l’anterior. Els capitells jònics es caracteritzen per tenir dues volutes, que tenen forma de cargol o espiral. En aquest cas, els capitells no són rectes: les volutes sobresurten pels costats i els donen un toc decoratiu.

Cal esmentar també que les columnes jòniques tenen una petita construcció a la base, anomenada basa, que fa que no estiguin directament col·locades sobre la superfície, a diferència de les dòriques.

Ordre corinti

Finalment, l’ordre arquitectònic corinti és el més esvelt. Els capitells són els que tenen més motius decoratius. En aquest cas, en lloc de tenir dues grans volutes, estan adornats amb dues o tres files de fulles d’acant, tot i que alguns també tenen petites volutes.

Les columnes d’ordre corinti també tenen una basa decorada que els dona més estabilitat.

Els tres ordres arquitectònics: ordre dòric, ordre jònic i ordre corinti: els tres tipus de columnes de l’arquitectura clàssica, tan utilitzats en l’antiga Grècia i, posteriorment, en l’imperi Romà.

ENC - CAT - Post - Edificis Gaudí

Potser et pot interessar...

Deixa un comentari

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.

¿Quieres ver el contenido en castellano?