Apunts d'art

Restaurar quadres: el pas a pas d’un procés màgic

Saps completar aquestes 14 frases sense fer cap barbarisme?

Per restaurar quadres i retornar-los l’esplendor que van tenir anys endarrere és imprescindible seguir una metodologia concreta, tot i que cal que s’adapti a cada situació. La restauració de quadres no segueix un procés únic: en funció de la tècnica amb què està feta cada obra, l’època en què es va elaborar o les inclemències que ha patit, el procediment seguirà uns passos o uns altres.

CTA - CAT - Text - Avantguardes

En aquest article fem un breu recorregut pel camí que cal seguir a l’hora de restaurar un quadre.

El significat de restaurar

Podríem dir que restaurar un quadre és un procés absolutament màgic, amb el qual es pot fer tornar a la vida obres amb desperfectes que els anys, la humitat o els transports i canvis en la ubicació han pogut causar sobre la pintura. No obstant això, el procés de restauració, encara que poètic, és complicat i requereix la feina de grans experts.

En línies generals, el procés de restauració segueix les etapes següents:

  • Documentació. Abans de començar la restauració, és imprescindible fer un diagnòstic sobre l’estat de conservació de l’obra, quina és la seva història, quina tècnica es va fer servir, etc.
  • Consolidació del suport. A vegades la pintura es destensa o s’esquerda perquè el llenç pateix esquinçades i cal tornar a tibar-lo com estava en el moment en què es va pintar. També es pot fer un reentelat, procés que explicarem a continuació.
  • Neteja de la superfície. Independentment de si està policromada o no, la neteja de la superfície és imprescindible per a poder començar el procés de reintegració.
  • Reintegració pictòrica. Consisteix a tornar a donar una continuïtat visual a l’estrat de la capa pictòrica tractant les zones perdudes. Els materials emprats han de ser estables, llegibles i reversibles. El sistema de reintegració pot variar segons els criteris, fruit d’un diàleg interdisciplinari que respecti tots els valors de l’obra.
  • Envernissament. Aquesta fase suposa la protecció definitiva de la superfície de l’obra.

Arribats a aquest punt, convé explicar que, atès que els analistes coincideixen que el procés d’envelliment d’una obra comença immediatament després de la seva creació, cada vegada és més habitual que la paraula restauració sigui substituïda per la de conservació preventiva. Els organismes oficials internacionals que s’encarreguen d’elaborar les lleis sobre salvaguarda del patrimoni cultural, com el Consell Internacional de Museus (ICOM) o l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació i la Cultura (Unesco), consideren que s’ajusta més a la realitat.

De fet, la conservació preventiva s’aborda com a estratègia d’identificació, detecció i control dels factors de deterioració dels béns culturals, amb la finalitat de minimitzar-ne els efectes. Consisteix en una actuació continuada al voltant dels béns per a evitar, en la mesura que sigui possible, la intervenció directa.

Restaurar quadres: el procés, pas a pas

restaurar quadres

Adaptant-se, doncs, a l’estat en el qual es troba cada quadre, les diverses fases del procés a seguir per a recuperar-lo segueixen l’ordre següent:

Documentació

En aquest primer pas s’identifiquen tant l’obra com les patologies que pateix. Se n’estudien l’estil de la pintura, la tècnica utilitzada per l’artista, els problemes que presenta i les possibles solucions que el restaurador proposa.

Aquest capítol també inclou l’elaboració d’un informe tècnic, documentat fotogràficament, que recull de manera detallada l’estat del quadre en el moment de començar el procés de restauració.

Tractament del suport

Es tracten les patologies que tenen a veure amb la tela, com problemes de destensament, deformació del llenç, algun esquinç, el desgast propi del pas del temps, vores desgastades que dificulten la subjecció al bastidor, etc.

Reentelat

Si la tela està en molt mal estat es pot optar per reentelar. Reentelar un quadre significa afegir una tela nova a l’original. L’objectiu és proveir de consistència el material antic, que acostuma a estar degradat pel pas del temps, envellit, o fins i tot estripat. La tela i l’adhesiu que s’utilitzin han de ser adequats per a les característiques, la tècnica utilitzada i l’estat de conservació de la peça. Poden ser teixits naturals o sintètics. Cal tenir en compte que el reentelat és un procés molt agressiu que pot arribar a modificar l’aparença del quadre, per la qual cosa només s’utilitza en casos estrictament necessaris.

Fixació del color

Un altre tractament que es pot dur a terme en aquesta fase és la fixació del color, que es fa quan els diferents estrats de l’obra (llenç, emprimació i pintura) no estan ben adherits entre si.

Neteja

Aquest és un dels punts més delicats. En la restauració de quadres sempre es busca que tots els processos siguin reversibles, de manera que es pugui retirar el que s’ha aplicat sense afectar la integritat de l’obra. Atès que el vernís envelleix, s’oxida i va agafant un color groguenc i que el quadre pot estar afectat per brutícia superficial (pols o restes orgàniques), sempre és necessari fer tasques de neteja. És important que prèviament es duguin a terme proves per a determinar quin és el mètode més adequat: en sec o en humit.

Estucat

En aquesta fase s’aplica una capa de preparació (estuc) a les llacunes de l’obra, de manera que es crea una base que permetrà la reintegració del color. És important que aquesta capa de preparació s’apliqui exclusivament a les llacunes que presenti el quadre.

Reintegració cromàtica

És un procés mitjançant el qual es mira de recuperar la continuïtat visual en l’obra, i es tracten específicament les zones perdudes. Sempre s’han d’utilitzar materials estables, llegibles i reversibles.

Actualment es tendeix a evitar la reintegració cromàtica, ja que es pretén que qui observa l’obra restaurada vegi de la manera més clara possible quines parts s’han perdut i quines no.

Envernissament

L’envernissament permet protegir l’obra i, alhora, embellir-la. El vernís que es triï i com s’apliqui dependrà de les condicions en què es trobi la superfície de la peça restaurada.

Per acabar, al llarg de tot el procés de restaurar quadres és important documentar fotogràficament, i amb tots els detalls, les diferents fases del procés de restauració.

CTA - CAT - Post - Avantguardes

Potser et pot interessar...

Deixa un comentari

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.

¿Quieres ver el contenido en castellano?