Apunts d'art

Quines parts tenia una casa romana?

Saps completar aquestes 14 frases sense fer cap barbarisme?

En aquest article parlarem sobre les parts d’una casa romana i, en concret, sobre les parts d’una domus.

Tipus de cases romanes

A l’antiga Roma existien tres tipus principals d’habitatges: les insulae, les villae i les domus.

ENC - CAT - TEXT - Edificis Gaudí

En aquest article ens centrarem a descriure les diferents parts de les domus: habitatges particulars on el propietari vivia amb la seva família. Normalment, aquestes cases constaven d’un únic pis i podien tenir dimensions molt variables. Si bé és cert que trobem aquesta tipologia d’habitatge arreu del territori de l’imperi, són especialment coneguts els jaciments arqueològics de Pompeia i Herculà, que ofereixen notables exemples de domus.

Herència grega i etrusca

Tot i que la casa romana té el seu origen en l’etrusca, bona part dels seus elements estructurals coincideixen amb els de la casa grega, fruit de l’herència que van rebre de la civilització hel·lènica.

A la Grècia neolítica la casa era de planta circular i, a poc a poc, va evolucionar fins a esdevenir rectangular. A finals del segle V aC, les diferents estances de la casa comencen a disposar-se al voltant d’un pati central (impluvium) envoltat per una galeria de columnes (peristÿlum) que comunicava amb les habitacions.

Les parts de la casa romana eren: un atrium o pati interior, un tablinum o sala per rebre-hi visites i un triclinium o sala menjador flanquejat pels cubicula, cambres de dimensions reduïdes. La casa també tenia un lararium o sala de culte i amb un impluvium, que servia per recollir l’aigua de la pluja.

Parts d’una casa romana

L’atrium

L’atrium o pati interior era l’espai on es feia la vida domèstica. Herència de la tradició etrusca, era el centre de la casa romana. Acostumava a ser un pati porticat, envoltat per una galeria de columnes, al voltant del qual s’obrien les habitacions.

El tablinum

El tablinum era la part situada entre l’atrium i l’hortus (hort o jardí) o el peristÿlum.  S’utilitzava com a habitació matrimonial o, tal vegada, com a sala menjador. Més endavant va fer les funcions d’avantsala.

El triclinium

El triclinium era el menjador formal, constituït per una taula envoltada de tres klinai on hom es reclinava per menjar.

Els cubicula

Les habitacions construïdes al voltant de l’atrium eren els cubicula, en singular cubiculum, espais utilitzats generalment com a dormitoris dels fills.

Plànol d’una domus

El lararium

El lararium era el lloc de la casa romana destinat al culte domèstic dels lars (divinitats associades a la protecció de la família i l’habitatge). Els lararium acostumaven a tenir un sacrarium o un petit templet decorat.

Larari, Pompeia

L’impluvium

L’impluvium estava format per una cisterna o piló situat a l’atrium o peristÿlum de la casa etrusca i romana, i tenia com a funció recollir l’aigua de la pluja que queia del compluvium.

Les domus a la Catalunya romana

Tot i que a Catalunya la majoria de construccions romanes es troben a Tarragona, cal mencionar els exemples de domus barcelonines dels carrers de Sant Honorat i d’Avinyó. Si vols més informació sobre aquestes dues cases romanes, fes clic aquí.

ENC - CAT - Post - Edificis Gaudí

Potser et pot interessar...

Deixa un comentari

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.

¿Quieres ver el contenido en castellano?