Apunts d'art

Documents i mapes de la Barcelona medieval

Saps completar aquestes 14 frases sense fer cap barbarisme?

La tradició urbana de Catalunya té els seus orígens en la presència de grecs i sobretot de romans, que amb les seves fundacions de nuclis permanents van establir les primeres bases de la xarxa de ciutats del país, amb les antigues Tarraco, Barcino, Gerunda i Ilerda al capdavant, seguides de Dertosa (Tortosa), Baetulo (Badalona), Iluro (Mataró), Egara (Terrassa) o Iulia Lívica (Llívia), entre altres.

La trajectòria expansiva de la urbanització queda patent en els documents i mapes de la Barcelona medieval que han arribat fins als nostres dies. Aquesta expansió va afavorir la transformació dels vells nuclis habitats i la creació d’altres de nous, dins d’un procés de reconfiguració territorial de llarga durada que es pot considerar ja consolidat a finals del segle XVI.

CTA - CAT - Text - Avantguardes

La trajectòria urbana de la capital catalana ha estat un far per a la resta de ciutats grans i mitjanes del país. Després que les muralles fossin enderrocades, la ciutat va protagonitzar una revolució expansiva sense precedents des de la Barcelona medieval, que també es va reflectir en altres urbs que, a cavall dels segles XIX i XX, van impulsar els seus plans de reforma i eixample.

La ciutat durant l’Alta Edat Mitjana

Durant els últims temps del Baix Imperi romà, Barcelona ja havia superat en importància i prestigi a l’antiga Tarraco. Al segle V, Ataulfo ​​i Gal·la Placidia l’havien triat perquè es convertís en la seva efímera capital. La continuïtat entre la ciutat antiga i l’altmedieval es va materialitzar en la reutilització de moltes de les seves estructures arquitectòniques heretades de la Barcino romana, com les termes, i sobretot del principal símbol de la ciutat cristiana: l’antiga basílica paleocristiana que donaria origen a la catedral.

barcelona medieval mapa

Gràcies als documents i mapes de la Barcelona medieval que ens han arribat fins als nostres dies, així com a les excavacions arqueològiques dutes a terme des de 2011, hem pogut documentar que, a més de la basílica paleocristiana ja coneguda, a la capital catalana visigótica també va haver-hi una segona catedral on es practicava el culte catòlic. Les restes són, de fet, les que han aparegut al subsòl de l’església dels Sants Just i Pastor.

La Barcelona altmedieval havia tingut, en conseqüència, dos nuclis episcopals, un catòlic i un altre arrià, amb dos bisbes. Els visigots haurien ocupat el conjunt conservat en el subsòl de l’actual catedral, mentre que els catòlics haurien estat desplaçats al de l’actual església dels Sants Just i Pastor. Tot sembla indicar que les restes de la piscina baptismal aflorades per l’arqueologia tenen planta de creu.

Documents i mapes de la Barcelona medieval a partir del segle XII

A partir del segle XII, l’eclosió de les ciutats feia evident l’increment de la producció agrària del camp català i el desenvolupament cada vegada més important dels intercanvis comercials a escala internacional, que van impulsar el creixement demogràfic i econòmic de la regió. Afavorits per una autonomia més desenvolupada del govern local, les ciutats protagonitzen el gran període de creixement urbà que coincideix amb l’esclat de l’art gòtic.

barcelona medieval mapa

Tal com mostren els documents i mapes de la Barcelona medieval, a diferència de les grans residències acomodades, els habitatges de les classes populars es reduïen moltes vegades a una simple habitació on es realitzaven totes les activitats domèstiques. D’altra banda, cal tenir en compte que la urbanització s’intensifica durant la segona meitat del segle XIII, i es converteix en una autèntica revolució a partir del segle XIV, augmentant considerablement la superfície edificada de la ciutat. En aquest període, Barcelona amplia fins a dues ocasions el seu cinturó defensiu de muralles.

De fet, l’arquitectura civil i religiosa gòtica va dominar el paisatge urbà de les ciutats catalanes fins a les profundes transformacions urbanístiques del segle XIX. La destrucció dels vestigis de la ciutat medieval, i especialment del seu patrimoni gòtic, va esperonar la recuperació historiogràfica de la seva memòria i també les primeres mesures de protecció, com ara la creació dels primers museus públics d’art i història.

CTA - CAT - Post - Avantguardes

Potser et pot interessar...

Deixa un comentari

Cap comentari

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.

¿Quieres ver el contenido en castellano?