Autobiografia de Catalunya

Tresors documentals de la nostra història

La història de Catalunya en primera persona.

 

Autobiografia de Catalunya mostra i explica uns 900 documents, molts d’ells inèdits, procedents dels arxius més importants d’Europa i dels Estats Units. 

Són alguns dels documents i fotografies més importants de la nostra història. Parlen dels nostres símbols nacionals, de les nostres institucions, dels fets més transcendents de la nostra història i, també, de la vida quotidiana dels nostres avantpassats.

 

Sumari
  1. Els símbols nacionals
  2. Una nació de límits canviants
  3. Els catalans
  4. El sistema institucional
  5. La vida urbana
  6. La vida al camp
  7. Transports i serveis públics
  8. Ensenyament, cultura i lleure
  9. Els motors econòmics
  10. El món a Catalunya i Catalunya al món

Si teniu cap consulta, escriviu a: comunicacio@grec.cat.