Lola Badia, catedràtica de Filologia Catalana i directora de l’etapa medieval de la Història de la literatura catalana d’Enciclopèdia Catalana, ens parla en aquest vídeo l’obra de Ramon Llull. Tot seguit transcrivim les seves paraules:

“Ramon Llull és un autor que no volia escriure literatura tal com l’entenem ara. Però va produir una obra molt extensa i va ser qui va construir la primera prosa catalana apta per parlar de tots els temes. A l’edat de trenta anys va renunciar a la vida de cortesà a la primera cort mallorquina per a dur a terme una dedicació completa de la seva vida a aconseguir dues finalitats amb la idea de canvi de la societat: difondre la fe entre els no creients i activar la fe dels creients. Per fer això va concebre un mètode de caràcter intel·lectual molt complex que li deia l’Art. Per a difondre l’art va usar tota mena de procediments: va escriure 260 obres, va demanar suport de tots els poders polítics i religiosos del moment i va escriure també obres de caràcter literari sempre en funció del seu propòsit divulgatiu de difondre la seva missió. Ens va donar coses com el Blanquerna o el Fèlix, que són obres literàries molt primeres en la història medieval i molt interessants.”

×