Rosa Alcoy, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i autora de Pintura catalana. El gòtic, explica en aquest vídeo la relació de la Taula gòtica de la Passió amb l’expansió dels ordes mendicants, i en concret dels franciscans.

“Aquesta taula dita de la Passió és una taula que pertany al convent de Santa Clara de Mallorca i és una obra que inclou el cicle de la passió de Crist. És un cicle més extens del que era normal, està molt desenvolupat i hi ha molts temes. Arrenca amb l’entrada de Crist a Jerusalem. És una taula que a més a més té aspectes també de caràcter geogràfic que hem d’emmarcar en el que serà el gran moment d’expansió dels ordes mendicants. En aquest cas pensem sobretot en la branca franciscana que juntament amb el món dels dominics té una gran importància des de les primeres fundacions en el segle XIII fins a finals de l’edat mitjana i més enllà. En aquest llibre ens ocupem del gòtic, un període en què les seves aportacions són esplèndides.

En aquest cas és una taula que té unes característiques estilístiques molt peculiars perquè no podem dir que forma part de la cultura mallorquina perquè té uns trets molt marcats pel seu italo-bizantinisme. És una obra molt italiana per una banda, però marcada sobretot per aquest bizantinisme, aquesta dimensió oriental que a Itàlia també és tan freqüent i normal.

Des del meu punt de vista, a més a més, dins d’aquest marge estilístic crec és que es pot apropar a un context central per al mateix franciscanisme i que ens porta a la mateixa figura central de Sant Francesc d’Assís. És a dir, que és el bressol en aquest cas d’un cert franciscanisme que podem associar al papat i a Roma, i en aquest sentit a la cultura, a les escoles que depenen d’aquesta ciutat tan important per al món cristià en general i també per al desenvolupament d’aquest orde religiós, que va ser molt innovador en el seu període inicial.”

Sol·licita informació sobre Pintura catalana. El gòtic

×