En aquest vídeo Lola Badia, catedràtica de Filologia Catalana i directora de l’etapa medieval de la “Història de la literatura catalana” d’Enciclopèdia Catalana, dóna algunes pistes per a gaudir de la literatura medieval. A continuació podeu llegir els seus consells:

“La literatura medieval no és de fàcil accés i cada cop estem menys acostumats a llegir aquesta mena de coses. Hi ha alguns treballs de Ramon Llull que es poden llegir: El Llibre de les bèsties és una lectura amena i plena d’idees que encara funcionen; Lo somni, de Bernat Metge, es llegeix molt i molt bé, en una tarda, i tenim edicions que expliquen tot el que s’han d’explicar; un recull de poesia també és molt accessible, una antologia de March anotada facilita la feina; d’Eiximenis hi ha reculls de textos que donen visions del món antic que poden resultar interessants. I per descomptat les novel·les, el Tirant i el Curial, que estan editats en textos que faciliten l’accés.

Del Curial vam fer una edició amb la grafia modernitzada i que explica tot allò que hom volia saber i no gosava preguntar. Del Tirant hi ha una edició estupenda d’Albert-Guillem Hauf, que dóna accés a aquests llibres. També hi ha els tasts de clàssics, amb versions abreujades que faciliten les coses.

I finalment hi ha la Història de la Literatura Catalana que acabem de publicar amb Enciclopèdia Catalana, Barcino i l’Ajuntament de Barcelona, que està escrita amb la voluntat de fer amena la lectura i que conté indicacions relacionades amb una àmplia bibliografia.”

×